• Δευτ - Σαβ 8.00 - 18.00
  • 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 28, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
  • +30 23850 26074

Όροι Ενοικίασης

Όροι Ενοικίασης Soumpasis Rent A Car

1. Άδεια οδήγησης

Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδειας Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου.

2. Τρόπος Πληρωμής

Για κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα πιστωτική κάρτα, ως εγγύηση, ακόμα και αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά. Οι πληρωμές γίνονται:

  • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners
  • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

3. Ηλικία οδηγού

Το κατώτατο όριο ηλικίας για ενοικίαση αυτοκινήτου είναι 23 ετών.

4. Όριο Χιλιόμετρων

Όλες οι ενοικιάσεις 1-2 ημερών περιλαμβάνουν 200 χιλιόμετρα δωρεάν ανά ημέρα. Εάν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο τότε θα υπάρξει χρέωση για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο που θα πραγματοποιείται. Όλες οι ενοικιάσεις 3 ημερών και πάνω περιλαμβάνουν απεριόριστα χιλιόμετρα.

5. Τροχαίες Παραβάσεις

Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα και τα έξοδα διαχείρισης που ανέρχονται σε €30, πλέον ΦΠΑ.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

1. Ηλικία οδηγού

Οι οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από την κατηγορία του αυτοκινήτου, υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση Νέου Οδηγού ίση με €10 ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τα €100, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο.

2. Παραδόσεις εκτός ωρών εργασίας

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εκτός ωρών εργασίας γίνονται, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση και η χρέωση είναι €23, πλέον ΦΠΑ.

3. Επιπλέον οδηγός

Η χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς είναι €4 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €40, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, ανά οδηγό.

4. Παιδικά καθίσματα

Παιδικά καθίσματα για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμα, με αυτόματη επιβεβαίωση, κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι €4 ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα €40, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο.

5. Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GPS)

Το GPS για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμο, μόνο σε ορισμένους σταθμούς, με αυτόματη επιβεβαίωση κατά την κράτηση. Η χρέωση είναι όπως στον παρακάτω πίνακα.

1ημέρα2ημέρες3ημ.4ημ.5ημ.6ημ.7ημ.7+ημ.
€8€16€24€32€40€48€48€48

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

6. Υπηρεσία ανεφοδιασμού καυσίμων

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερο καύσιμο από όσο το παρέλαβε, θα επιβαρυνθεί με € 12, πλέον ΦΠΑ (Refueling Service Charge), πλέον του κόστους του καυσίμου που καταναλώθηκε.

7. Χρέωση ακυρωτικών για την μη παραλαβή αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο, τότε θα υπάρξει χρέωση ακυρωτικών, η οποία αντιστοιχεί σε 40€, πλέον ΦΠΑ, ανά κράτηση

8. Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου

Σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου  ή τρίτου αυτοκινήτου ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει η επιπλέον χρέωση των €30, πλέον ΦΠΑ, για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

9. Περίοδος Χάριτος

Μία ημέρα ενοικίασης υπολογίζεται ως 24 ώρες και 29 λεπτά. Σε περίπτωση που η ενοικίαση υπερβεί το διάστημα αυτό, τότε θα χρεωθεί επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

10. Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής

Όλοι οι πελάτες πρέπει να ενημερώσουν την Soumpasis Rent a Car σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της ενοικίασης, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή της Χρέωσης Καθυστερημένης Επιστροφής. Εφόσον το αυτοκίνητο επιστραφεί με 7 ώρες καθυστέρηση ή περισσότερο από την συμφωνημένη ώρα επιστροφής, τότε θα υπάρξει Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής με κόστος 15€, πλέον ΦΠΑ, για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής, συμπληρωματικά του κόστους της επιπλέον ημέρας ενοικίασης.

11. Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!